Close

Pleśń w domu: skąd się bierze i jak zwalczyć grzyb na ścianie?

Przemarzanie ścian zewnętrznych

Optymalne warunki do powstawania pleśni może stworzyć przemarzanie ścian zewnętrznych.

Tę przyczynę poznamy po pojawiających się w narożnikach i na krawędziach ścian ciemnych nalotach. Postępowanie w takim przypadku jest następujące:

najpierw osuszamy ściany, a następnie sprawdzamy, czy tynk nie zaczyna odpadać.

Kłopotliwym objawem będą widoczne zacieki w miejscach, które łączą ściany parteru z podłogą. Może to świadczyć o przenikaniu wody z gruntu. Jeżeli nie usuniemy tych zacieków, na pewno prędzej lub później osiądzie na nich pleśń.

Ekspertyza stanu izolacji poziomej ścian fundamentowych wskaże nam, czy zachodzi konieczność naprawy izolacji, a tego raczej nie powinniśmy robić we własnym zakresie. Przed przystąpieniem do naprawienia izolacji należy bardzo dokładnie osuszyć fundamenty i sprawdzić, czy posadzka nie została zawilgocona (poziom wilgotności), ponieważ w tym przypadku jedynym rozwiązaniem jest jej wymiana.

oferujemy

POMIARY WILGOTNOŚCI
za pomocą urządzeń termowizyjnych